THCS TRẦN NGUYÊN HÃN
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo của ban giám hiệu trường THCS TRẦN NGUYÊN HÃN (NEW)

     Trường THCS Trần Nguyên Hãn trân trọng thông báo đến các GV 

Vào lúc 9h45 phút ngày 11/10/2018 Nhà trường sẽ tổ chức kiểmm tra năng lực sư phạm

 

 

 

Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT

Cập nhật lúc: 08:57:00 - 13/07/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                

   Số: 51/2008/QĐ-BGDĐT                      Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo

Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
   

 

Tải về

 

TRUNG HOC CO SO TRAN NGUYEN HAN
Địa chỉ: Ấp Tân Phước - Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643842317
Email: C2trannguyenhan.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn