THCS TRẦN NGUYÊN HÃN
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo của ban giám hiệu trường THCS TRẦN NGUYÊN HÃN (NEW)

     Trường THCS Trần Nguyên Hãn trân trọng thông báo đến các GV và CNV trong toàn bộ nhà trường. 

Vào lúc 15 giờ ngày 14/10/2017 nhà trường sẽ tổ chức Đại Hội Công Chức Viên Chức. 

 

 

 

Số:6359/BGDĐT-GDTrH

Cập nhật lúc: 13:13:28 - 07/12/2015

Số:6359/BGDĐT-GDTrH

Số:6359/BGDĐT-GDTrH
V/v đánh giá kết quả bước đầu triển khai 
mô hình trường học mới cấp THCS và lưu ý 
trong quá trình triển khai tiếp theo
 
 

TRUNG HOC CO SO TRAN NGUYEN HAN
Địa chỉ: Ấp Tân Phước - Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643842317
Email: C2trannguyenhan.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn