THCS TRẦN NGUYÊN HÃN
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo mới của ban giám hiệu trường THCS TRẦN NGUYÊN HÃN

* TB1:

           Ngày 11/8/2012 tất cả CB-GV-CNV nhà trường họp hội đồng đầu năm lúc 7 giờ 30.

* TB2:

             Ngày 14 tháng 8 năm 2012 tất cả CB - GV - CNV học chính trị hè tại nhà hát Long Điền (học cả ngày) từ 7 giờ.

 

Các tài nguyên khác
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

(1 files)

13:53:28 - 12/07/2012

VĂN BẢN BỘ GDĐT

VĂN BẢN BỘ GDĐT

văn bản

(6 files)

22:18:51 - 18/02/2012

CÁC VĂN BẢN THI ĐUA 2011-2012

CÁC VĂN BẢN THI ĐUA 2011-2012

văn bản

(4 files)

23:33:55 - 18/02/2012

PHẦN MỀM

PHẦN MỀM

PHẦN MỀM

(5 files)

14:11:39 - 12/07/2012

VĂN BẢN SỞ

VĂN BẢN SỞ

văn bản

(20 files)

22:19:10 - 18/02/2012

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC

(1 files)

13:56:41 - 12/07/2012

VĂN BẢN PHÒNG

VĂN BẢN PHÒNG

văn bản

(7 files)

22:19:20 - 18/02/2012

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

(2 files)

08:36:51 - 15/07/2012

TÀI LIỆU BIÊN SOẠN ĐỀ KT

TÀI LIỆU BIÊN SOẠN ĐỀ KT

văn bản

(6 files)

23:27:28 - 18/02/2012

TRUNG HOC CO SO TRAN NGUYEN HAN
Địa chỉ: Ấp Tân Phước - Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643842317
Email: C2trannguyenhan.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn