THCS TRẦN NGUYÊN HÃN
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo mới của ban giám hiệu trường THCS TRẦN NGUYÊN HÃN

* TB1:

           Ngày 11/8/2012 tất cả CB-GV-CNV nhà trường họp hội đồng đầu năm lúc 7 giờ 30.

* TB2:

             Ngày 14 tháng 8 năm 2012 tất cả CB - GV - CNV học chính trị hè tại nhà hát Long Điền (học cả ngày) từ 7 giờ.

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC

Các tài nguyên khác
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

(1 files)

13:53:28 - 12/07/2012

PHẦN MỀM

PHẦN MỀM

PHẦN MỀM

(5 files)

14:11:39 - 12/07/2012

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC

(1 files)

13:56:41 - 12/07/2012

VĂN BẢN TRƯỜNG

VĂN BẢN TRƯỜNG

văn bản

(2 files)

22:19:32 - 18/02/2012

CÁC VĂN BẢN THI ĐUA 2011-2012

CÁC VĂN BẢN THI ĐUA 2011-2012

văn bản

(4 files)

23:33:55 - 18/02/2012

VĂN BẢN SỞ

VĂN BẢN SỞ

văn bản

(20 files)

22:19:10 - 18/02/2012

BÀI GIẢNG POWERPOINT

BÀI GIẢNG POWERPOINT

BÀI GIẢNG POWERPOINT

(1 files)

13:03:50 - 07/03/2012

TẬP HUẤN RA ĐỀ KT

TẬP HUẤN RA ĐỀ KT

tài iệu

(14 files)

23:21:05 - 18/02/2012

GIÁO ÁN POWERPOINT

GIÁO ÁN POWERPOINT

văn bản

(1 files)

23:53:37 - 18/02/2012

TRUNG HOC CO SO TRAN NGUYEN HAN
Địa chỉ: Ấp Tân Phước - Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643842317
Email: C2trannguyenhan.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn