THCS TRẦN NGUYÊN HÃN
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo của ban giám hiệu trường THCS TRẦN NGUYÊN HÃN (NEW)

     Trường THCS Trần Nguyên Hãn trân trọng thông báo đến các GV 

Vào lúc 9h45 phút ngày 11/10/2018 Nhà trường sẽ tổ chức kiểmm tra năng lực sư phạm

 

 

 

Thông tư 58 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
THÔNG TƯ Số: 30/2009/TT-BGDĐT về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
THÔNG TƯ Số: 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới
CÔNG VĂN 4668 V/v V/v Hướng dẫn triển khai mô hình trường học mới Việt Nam cấp THCS từ năm học 2015-2016
CÔNG VĂN 5555: V/v "Hướng dẫn SHCM về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; Tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường Trung học, TTGD thường xuyên qua mạng"
Hướng dẫn v/v NCKH và KHKT
1
TRUNG HOC CO SO TRAN NGUYEN HAN
Địa chỉ: Ấp Tân Phước - Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643842317
Email: C2trannguyenhan.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn