THCS TRẦN NGUYÊN HÃN
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo của ban giám hiệu trường THCS TRẦN NGUYÊN HÃN (NEW)

     Trường THCS Trần Nguyên Hãn trân trọng thông báo đến các GV và CNV trong toàn bộ nhà trường. 

Vào lúc 15 giờ ngày 14/10/2017 nhà trường sẽ tổ chức Đại Hội Công Chức Viên Chức. 

 

 

 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017- 2018.
Công văn số 461/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho HS THCS năm học 2017- 2018.
v/v hướng dãn sử dụng sách tin học THCS Năm học 2017 - 2018
Kê khai biểu mẫu sơ yếu lý lịch để cung cấp dữ liệu phần mềm quản lý CB,CC,VC
QUYẾT ĐỊNH Số: 59/QĐ-PGDĐT Về việc công nhận học sinh đạt thành tích trong cuộc thi Olympic Vật lý trên Internet dành cho học sinh trung học cơ sở cấp huyện năm học 2016-2017
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN SHCM TRÊN TRƯỜNG HỌC MỚI
Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2017 -2018
1
TRUNG HOC CO SO TRAN NGUYEN HAN
Địa chỉ: Ấp Tân Phước - Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643842317
Email: C2trannguyenhan.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn